ලෝක ජල දිනය අදයි.......

March 22, 2019

ලෝක ජල දිනය අද දිනට යෙදී ඇත...

මෙවර එහි තේමාව වී ඇත්තේ " කිසිවෙකු මඟ නොහරිමු " යන්න

 

1992 පැවැත්වූ පරිසර සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේදී
නැවුම් ජලය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය නම් කෙරුණු අතර
1993 දී පළමු ජල දින සැමරුම  සමරනු ලැබීය..

ඒ අනුව වසරක් වසරක් පාසා ලෝක ජල දිනය සැමරෙන නමුත් ලෝක 
ජනග්‍රහණයෙන් මිලියන 663 ක් පානය කරන ජලය පිරිසිදු සහ සෞඛ්‍ය
ආරක්ෂිත නොවන බවට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙයි...

මේ නිසා වසරකට අහිමි වන ජන සංඛ්‍යාව 842000 කි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload