කෘතීම වැසි පරීක්ෂණ ඇරඹේ...

March 22, 2019

මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ කෘතිම වැසි ඇති කිරිමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් අද (22) ක්‍රියාවට නංවනු ලැබිණ.

 

 

ගුවන් හමුදාවේ උසස් නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ සිට අද උදසැන ගුවන් ගත වු වයි12 ගුවන් යානයෙන් මවසුසාකැලේ ජලාශයට ඉහලින් අඩි 8000 ඉහලින් වු වලාකුළු මතින් පියාසර කර විනාඩි 45 කාලයක් කෘතිම වැසි ඇති කිරිම සදහා වලාකුළු මතට රාසායනික ද්‍රව්‍යය මුදා හැර ඇති බවයි.

 

 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලිමක් අනුව තායිලන්ත ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් කෘතිම වැසි ඇති කිරිමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload