අරලගංවිල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට...

March 22, 2019

"පිබිදෙමු පොළොන්නරුව" දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ රුපියල් මිලියන 14 ක් වැය කරමින් ඉදිකෙරුණු අරලගංවිල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පවරාදීම ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (21) පස්වරුවේ සිදු විය.

 

 

 

 

 

 

ප්‍රදේශයේ දීර්ඝ කාලයක් පුරා පැවති අඩුපාඩුවක් සපුරාලමින් මෙම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකර ජනතා අයිතියට පවරාදීම සිදු විය.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts