බීඩි කොළ තොගයක් සමඟ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට...

March 21, 2019

තලේයිමන්නාරම මුහුදු ප්‍රදේශය දී බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 912 ග්‍රෑම් 460 ක් (ගෝනි 27 ක්) සමඟ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු නාවික හමුදා විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට වාර්තා වනවා...

 

එම බීඩි කොළ තොගය ඩිංගි යාත්‍රාවක් මඟින් ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට රැගෙන ඒමට උත්සාහ කර ඇති බවට සැක පළ කෙරේ. 

 

 බීඩී කොළ තොගය සහ සැකකරුවන් ඉදිරි පරික්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට මෙහිදී කටයුතු ඇත...

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter