බේස්ලයින්හී තදබදයක්....

March 19, 2019

රත්මලාන වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට අයත්
විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතන සිසුන් පිරිසක් විසින් සංවිධානය කළ
විරෝධතාවක් හේතුවෙන් බේස්ලයින් මාර්ගයේ දැඩි තදබදයක්
හටගෙන ඇති බවට වාර්තා වනවා....

 

 

ඉල්ලීම් කිහිපයක් හේතුවෙන් මොවුන් මෙම පා ගමනේ නිරත වෙති...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1