අද දිනත් ගිඟුරුම් සහිත වැසි......

March 19, 2019

බස්නාහිර , සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත් වලත් 
මාතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක වලත් අද පස්වරු 2 න් පසු
ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා
දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි...

 

 

ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වනවාත් සමඟම තාවකාලික 
තද සුළං ඇති විය හැකි අතර අකුණු වලින් සිදුවන අනතුරු
අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts