හෙට සිට ඉලෙක්ට්‍රොනික උප්පැන්නක්...

March 15, 2019

සාම්ප‍්‍රදායික උප්පැන්න සහතිකය වෙනුවට හෙට (16) සිට නව ඉලෙක්ට්‍රොනික උප්පැන්න සහතිකයක් හදුන්වා දෙන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි....

 

 

සිදුවන වංචා වැළැක්වීම නව ඉලෙක්ට්‍රොනික උප්පැන්න සහතිකයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts