ෆේස් බුක් ,මැසෙන්ජර් , ඉන්ස්ටග්‍රෑම් බිඳ වැටෙයි....

March 14, 2019

බිඳවැටුණු ෆේස්බුක්,මැසෙන්ජර්,ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ගැටලුව ප්‍රධාන වශයෙන් යථාතත්වයට පත්කළද තවමත් ගිණුමට ඇතුළුවිය නොහැකි පරිශීලින් රැසක් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

 

ෆේස්බුක් වෙඩි අඩවිය ඉතිහාසයෙ විශාලතම බිඳ වැටීමට ඊයේ මුහුණ දුන්නා.

 

ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුවූ මෙම බිඳ වැටීමෙන් ලොවපුරා පරිශීලකයින් බහුතරයකට  බලපෑම් එල්ල වී ඇත....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload