ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව නව ඉන්ධන මිල ගණන්.......

March 13, 2019

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ගණන් ඊයේ මධ්‍යම 
රාත්‍රියේ සිට ඉහල දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3 කින් 
ඉහල දැමුණු අතර මේ වනවිට ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක
මිල 132 කි...

 

 

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7 කින් වැඩි වී නව මිල රුපියල් 159 කි...

තවද ඔටෝ ඩීසල්  ලීටරයක මිල ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ 
සිට රුපියලකින් ඉහල දැමුණු අතර එහි නව මිල රුපියල් 104 ලෙස සටහන් වී ඇත...

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක නව මිල 134 ක් වන අතර එය රුපියල් 
 8 කින් ඉහල දැමුණු බවයි මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කරන්නේ.....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018