උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි නිදොස් කොට නිදහස්.....

March 1, 2019

බලපත්‍රයක් රහිතව අලි පැටවෙකු ළඟ තබා ගැනීමට
එරෙහි නඩුවෙන් පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්
නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය
අද නියෝග කළා....

 

 

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු සම්පත් විජයරත්න 
මහතා තීන්දුව ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටියේ උන්වහන්සේට
එරෙහිව ඉදිරපත් වී ඇති චෝදනා ප්‍රමාණවත් ලෙස ඔප්පු
වී නැති බවයි.. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload