රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ ප්‍රකාශයට අදාළ විමර්ශන ඇරඹෙයි...

February 22, 2019

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන බවට 
රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා විසින් සිදු කළ
ප්‍රකාශයට  අදාළ විමර්ශන සිදු කිරීමට පත් කළ  ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල  මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුව මේ වන විට 
රැස් ව ඇති බවට වාර්තා වනවා..

 

 

තවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාද තම ප්‍රකාශය ලබා දීම සදහා
මේ වන විට මෙයට සහභාගී වී ඇත..
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018