ජනපතිත් විපක්ෂ නායකත් අතර හමුවක්...

February 22, 2019

අද පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා
සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර
හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවට වාර්තා වනවා...

 

මෙහිදී එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණය , මැයි දින සැමරුම
සහ ගොඩනැගීමට නියමිත පුළුල් සන්ධානය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය...

 

 

කෙසේ වෙතත් හමුව පැවැත්වෙන ස්ථානයක් පිළිබඳව
මෙතෙක් දැනුම් දී නැත...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1