නව සභාපති ධූරයට ජනාධිපති නීතීඥ කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස මහතා...

February 21, 2019

2019 වසර සදහා ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ  නව සභාපතිවරයා
ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස මහතා තේරී පත්ව ඇත..

 

නීතීඥ සංගමයේ සභාපතිධූරය සදහා මෙතුමා සමග ජේෂ්ඨ නීතීඥ
මහින්ද ලොකුගේ මහතා ද තරඟ කල අතර ඉන් ජනාධිපති නීතීඥ කාලිංග ඉන්ද්‍රතිස්ස
මහතා ලබා ගත් ඡ්නද සංඛ්‍යාව 4702 කි..

 

තවද අද පැවැත්වුණු නිලවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස කෞශල්‍ය නවරත්න මහතා තේරී පත්වී ඇත....

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018