ජනපතිගෙන් තායිලන්ත නව රජුට ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරයක්....

February 20, 2019

තායිලන්තයේ 10 වන රජු ලෙස ලබන මැයි මාසයේ දී අභිෂේක ලබන මහා වජිරලංකෝන් රජතුමා වෙත ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සුභාශිංසන සමඟ උතුම් ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ බෝධි අංකුරයක් තිළිණ කෙරේ.

 

ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් එම බෝධින් වහන්සේ රැගෙන තායිලන්තය බලා පිටත්ව ගිය බුද්ධශාසන  හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා විසින් ජනාධිපතිතුමාගේ සුභාශිංසන සමඟ බෝධි අංකුරය  ඊයේ දින (19) තායිලන්ත රජු වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගීවීමට නියමිතව තිබුණි.

Share on Facebook
Share on Twitter