පොලිස් නිළධාරීන්ට අපහාස කල පුද්ගලයෙක් අත් අඩංගුවට....

February 19, 2019

මුහුණු පොතේ ව්‍යාජ ගිණුමක් මගින් පිටිගල පොලිස් ස්ථානයේ
පොලිස් නිළධාරීන්ටත් සමස්ත ශ්‍රී ලංකා පොලිසියටත් අපහාස
 වන පරිදි වැකි සහ වදන් පළ කල  තරුණයෙකු
පිටිගල පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා...

 

 

22 හැවිදිරි වියේ පසු වන මොහුව අද පිටිගල මහෙස්ත්‍රාත්
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018