මන්දයකට හසූ වී දිවියෙක් මිය යයි....

February 16, 2019

හැටන් ස්ටෝනික්ලිප් වතුයායේ තේ වත්තේ සැරිසරමින් 
සිටි දැවැන්ත දිවියෙක් අද අලුයම  ඌරන් දඩයම් කිරිමට අටවා තිබූ
මන්දයකට හසූ වී  මිය ගොස් තිබෙනවා...

 

අඩි 4 ක් පමණ දිගැති දිවියා මන්දයෙන් මිදීමට 
තැත් කිරීමෙන් මන්දයෙහි උදරය සිර වී මිය යන්නට 
ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ..

 

 

මීට පෙරද වතුයායේ සැරිසැරූ දිවියන් විශාල ප්‍රමාණයක්
රක්ෂිත වලට පලවා හැරීමට වනජීවි නිළධාරීන්
කටයුතු කර ඇත...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018