ගිගුරුම් සහිත වැසි ඉදිරියටත්....

February 16, 2019

අද සහ හෙට දින වල සවස් කාලයේදී දිවයින පුරා
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් ඇති බවට 
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි...

 

තවද නැගෙනහිර පළාතෙත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙත් 
උදෑසන කාලයේදී වැසි ඇති විය හැකි බවට අපේක්ෂා 
කෙරෙන අතරම බස්නාහිර ,සබරගමුව ,මධ්‍යම සහ වයඹ 
පළාත් වලත් මාතර  සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රබල 
අකුණු තත්ත්වයන් ඇති වීමේ හැකියාවක් පවතින බවට කාලගුණ
විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි...

 

 

එමෙන්ම ගිගුරුම් සහිත වැසි  සමඟ තද සුළං ඇති වීමේ හැකියාවක්ද
පවතින බවට සදහන්...
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018