අල්ලස් ගත් බවට පවසමින් විදුහල්පතිනියක් අත්අඩංගුවට....

February 14, 2019

 

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක පළමු ශ්‍රේණියේ
 සිසුවියක් ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා අල්ලසක්
ලබා ගත් බවට චෝදනා මත එම විදුහලේ විදුහල්පතිනිය 
අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා...

 

අල්ලස් වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා ගත් බවට පවසමින් ඊයේ දින 
අල්ලස් කොමිසම් නිළධාරීන් විසින් මැයව අත් අඩංගුවට 
ගෙන තිබෙන අතර ලබන 25 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත 
කිරීමට ගාල්ල මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී අද තීන්දු කෙරුණා

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018