මහල් 8 කින් යුත් නිවාස සංකීර්ණයක් කඩා වැටෙයි...

February 7, 2019

තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල් නගරයේ මහල් 8ක නිවාස සංකීර්ණයක් කඩාවැටී ඇති බවට වාර්තා වනවා...

 

ඉන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවත්  6 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවටත් වාර්තා වෙයි.

 

එමෙන්ම තවත් පිරසක් සුන්බුන්වලට යටවී සිටින බවට  විශ්වාස කෙරේ .

 

ආපදාවන්ට ලක්වූවන් බේරා ගැනීම සඳහා මුදාගැනීම් කණ්ඩායම් යොදවා තිබෙන අතර  මෝටර් රථ රැසක් ද සුන්බුන්වලට යටවී විනාශ වී ඇත..