මන්ත්‍රී 12 ක් සෝපානයක සිර වෙයි....

February 7, 2019

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ විදුලි සෝපානයක් තුළ
මන්ත්‍රීවරු 12 දෙනෙක් සිරවී සිටි බවට අද පාර්ලිමේන්තුවේදී
ප්‍රකාශ  කෙරුණා...

 

 

මොවුන් විනාඩි 15 ක් පමන කාලයක් මෙහි සිරව සිට ඇති අතර
විමල් වීරවංශ සහ දිනේෂ් ගුණවර්ධන යන මන්ත්‍රීවරුද මෙහි වනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts