හෙට සිට වැසි වැඩිවීමක්....

February 2, 2019

හෙට සිට දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ යම් වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි..

 

 

ඒ අනුව නැගෙනහිර ,ඌව ,උතුර,සහ උතුරු මැද පළාත් සදහා
වැසි වාර කිහිපයකුත් සබරගමුව ,මධ්‍යම ,දකුණ සහ බස්නාහිර
පළාත් සදහා පස්වරු 2න් පසු ගිගුරුම් සහිත වැසි තත්ත්වයක්ද බලාපොරොත්තු විය  හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා
දෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts