මුදල් කොමිෂන් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ.....

February 2, 2019

මුදල් කොමිෂන් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් ඊයේ (01) පෙරවරුවේ විවෘත කෙරිණි.

 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන සංශෝධනය යටතේ මුදල් කොමිෂන් සභාව 1987 වර්ෂයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී.

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 දී ආරම්භ වී වසර තිහක වැනි කාලසීමාවක් තුළ මුදල් කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාලය විවිධ ස්ථානවලට මාරු වීම හමුවේ ආයතනයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට මෙන් ම ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලයට ද නොයෙකුත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු විය.

 

මෙම දුෂ්කරතා හදුනා ගනිමින් 2016 වසරේ දී මුදල් කොමිෂන් සභාව සදහා නව ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කෙරුණු අතර ඉන් පසුව වසර දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ රාජගිරියල සරණමාවත අංක 03 දරණ ස්ථානයේ මෙම නව සය මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකර අවසන් කෙරිණි..

Share on Facebook
Share on Twitter