වෙනිසියුලාව සහ ඇමරිකාව අතර ගැටුම් තවත් උග්‍ර වෙයි...

January 25, 2019

වෙනිසියුලාව සමග පවත්නා ආර්ථික සබඳතා නවත්වා දමමින්
එරට ජනපති නිකලස් මදුරෝගේ ආදායම් මාර්ගද දුර්වල කිරීමට ඇමරිකාව සූදානම් වෙයි...

 

 

වෙනිසියුලාවේ සිටින ඇමරිකානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සියළුදෙනාට පැය 72 ක් ඇතුලත තම රටින් ඉවත් වීමට දැනුම්දීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමන් මෙම පියවර ගන්නා බවට ඇමරිකානු
ආරක්ෂක උපදේශක ජෝන් බෝල්ටන් ප්‍රකාශ කරයි..

 

එරට විපක්ෂ නායක ජුවාන් ග්වයිඩෝ එරට අන්තර්වාර
ජනාධිපතිවරයා ලෙසට තමන් පිලිගන්නා බවට ඇමරිකානු 
ජනපති ඩොනල්ට් ට්‍රම්ප් කළ ප්‍රකාශය මෙම ගැටුමට හේතු වී ඇත..

Share on Facebook
Share on Twitter