රාජපක්ෂ පුතුගේ විවාහයට පැමිණි අගමැති...

January 24, 2019

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද දින හිටපු ජනපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් රෝහිත රාජපක්ෂගේ සහ ටට්යානාගේ මංගල 
උත්සවයට සහභාගි වූවා...

 

 

වීරකැටිය කාල්ටන් නිවසේදී පැවැත්වෙන මෙම උත්සවය සදහා
පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් ,කලාකරුවන් ,ව්‍යාපාරිකයන් සහ හිත මිතුරන් රැසක් සහභාගි වී ඇති බවට වාර්තා වනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018