ප්‍රියංකා ගාන්ධි දේශපාලනයට....

January 24, 2019

ඉන්දියාවේ හිටපු අගමැති රවී ගාන්ධිගේ සහ කොන්ග්‍රස් පක්ෂ
හිටපු නායිකා සෝනියා ගාන්ධිගේ දියණිය වන ප්‍රියංකා ගාන්ධි
නිල වශයෙන් දේශපාලනයට සම්බන්ධ වී තිබෙනවා...

 

ඉන්දීය මහමැතිවරණයට ආසන්න අවස්ථාවකදී මැය දේශපාලනයට සම්බන්ධ වීම සුවිශේෂී බවයි දේශපාලන 
විචාරකයන් පවසන්නේ..

 

එමෙන්ම මේ වන විට ඉන්දියාවේ උත්තරීතර ප්‍රාන්තයේ
කොංග්‍රස් පක්ෂ ලේකම්වරිය ලෙස මැයව  පත් කර ඇති බවටද වාර්තා වනවා..

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter