මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකුට අද වැඩ වරදී....

January 23, 2019

අසන්ත ප්‍රනාන්දු නමැති සැකකරුවෙක් හෙරෝයින් ග්‍රෑම් 9.6 ක් ලඟ තබා ගැනීම සහ ජාවාරම් කිරීමේ වරදට වැරදිකරු බව සනාථ කරමින් ඔහුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඩුවම් නියම 
කිරීමට අද කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර සිටියා...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018