මැයි පළමුදා සිට ආහාර අතින් අල්ලා විකිණීම සපුරා තහනම්.....

January 17, 2019

එළඹෙන මැයි මස පළමු වැනිදා සිට ආහාර අතින් අල්ලා
විකිණීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ 
ආහාර පාලන ඒකකය තීරණය කර ඇත...

 

ඒ යටතේ ආහාර සපයන ආයතන සදහා හා ආපන ශාලා හෝ
ආහාර අලෙවි කරන ජංගම වෙළෙදුන්ට  අතින් අල්ලා වීකිණීම සපුරා තහනම් වන අතර මේ පිළිබඳ සමස්ත ජනතාව පළාත් දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හරහා  දැනුවත් 
කිරීමටද කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

 

 

තවද මැයි පළමුදා සිට මෙය කඩ කලහොත් ඔවුනට එරෙහිව  නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018