ජනපතිගෙන් තවත් කොමිසමක්....

January 17, 2019

2015 ජනවාරි මස සිට 2018 වසරේ දෙසැම්බර්  15 දක්වා කාලය 
තුළ සිදුව ඇති දූෂණ සහ වංචා ඇතුළු අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශනය සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනපති කොමිසමක් පත් කර තිබෙනවා...

 

ඒ යටතේ ,දේශපාලන පදවි දැරූවන් සහ දරන්නන්,රාජ්‍ය සේවකයන් හා ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල වල කටයුතු කල පුද්ගලයන්ට
එරෙහිව ඉදිරිපත්ව ඇති වංචා ,සාපරාධී ලෙස විශ්වාසය කඩ කිරීම්
බලය ,රාජ්‍ය සම්පත් ,වරප්‍රසාද අනිසි ලෙස භාවිතය ,දේපළ
සාපරාධී පරිහරණය  සහ වැරදි ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස
රාජ්‍ය වත්කම් සහ ආදායමට බරපතල හානි සිදු කිරීම යන චෝදනා මත ඉදිරිපත් වී ඇති පැමිණිලි විමර්ශනය කරමින් සාක්ෂි එක් රැස් කිරීම
මෙම කොමිසමේ   කාර්යභාරයයි..

 

 

තවද මෙහි සභාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ
විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා කටයුතු කරන අතර මොවුන්
මෙම පරීක්ෂණ වල අවසන් වාර්තාව මාස 6ක් ඇතුළත ජනපති අතට පත් කළ යුතුව තිබේ..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts