බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩු පක්ෂය ලැබු දරුණුතම පරාජය...

January 16, 2019

බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා විසින් ගෙන එන ලද යෝජනාවක්
එරට පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 230 කින් පරාජයට පත්ව තිබෙනවා..

මෙය බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ ආණ්ඩු පක්ෂයක් ලැබු
විශාලතම පරාජයක් වනවා..

 

යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය ඉවත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කෙරුනු ගිවිසුමට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරු
202 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති අතර විපක්ෂව 432 ක්
ඡන්දය භාවිත කර තිබුණා...

 

 

තවද අග්‍රාමාත්‍යවරිය මේ ලැබූ පරාජයත් සමඟ ලබන බදාදා
දින විපක්ෂ නායක කම්කරු පක්ෂයේ ජෙරම් කෝබන්
විසින් ඇයට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක්ද ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිත බවටයි වාර්තා වන්නේ...
 

Share on Facebook
Share on Twitter