සරණාගත තරුණියට කැනඩාවේ පුරවැසිභාවය....

January 12, 2019

පසුගිය දිනක තමන්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් ඇතැයි පවසමින්
තරුණියක් විසින්  විඩියෝ පටයක් මුදා හැරුණා..

 

මැය එසේ පවසමින් තායිලන්තයේ බැංකොක් ගුවන්තොටුපොලේ
රැදී සිටි අතර මෙම සෞදි ජාතික තරුණියට කැනඩා පුරවැසිභාවය
ලබා දීමට කැනඩානු රජය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා
වනවා..

 

 

 

 

රහෆ් මොහොමඩ් අල් කුනන් නමැති 18 හැවිදිරි
තරුණියට මීට පෙර එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ සරණාගතභාවයද
හිමිව තිබුණා..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts