පුතෙකු විසින් පියා ඝාතනය කෙරේ....

January 12, 2019

අම්බලන්තොට බැරගම අරවන මුල්ල ප්‍රදේශයේ බහින්බස්
වීමක් දුරදිග යාමෙන් පුතා විසින් පියා ඝාතනය කිරීමේ
සිදුවීමක් වාර්තා වනවා...

 

 

ටී.පී චන්ද්‍රසිරි නමැති මොහු 57 හැවිදිරි තිදරු පියෙක් වන 
අතර සැකකරු  අවුරුදු 35 පමන  වන ඔහුගේ  වැඩිමහල් පුතු වනවා..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018