ප්‍රංශයේ ප්‍රබල පිපිරීමක්...

January 12, 2019

ප්‍රංශයේ පැරිස් අගනුවර ප්‍රබල පිපිරීමක් සිදුව ඇති බවට
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බේකරියක් අසල සිදු වූ මෙම පිපිරීමෙන් 20 දෙනෙක් 
පමන තුවාල ලබා ඇති අතර ගෑස් නලයක සිදු වූ කාන්දුවක් 
මීට හේතුවන්නට ඇතැයි ආරක්ෂක අංශ සැක පළ කර සිටිනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter