ශාරුක්ගෙන් අලුත්ම චිත්‍රපටයක්....

January 11, 2019

සුපිරි බොලිවුඩ් නළු ශාරුක් ඛාන් මේ දින වල තවත් අලුත්
චිත්‍රපටයක රූගත කිරිම් වලට සූදානම් වන බවට වාර්තා
වෙනවා..

 

 

 

 

 

 

 

ඒ අනුරාග් බාසුගේ සැලියුට් චිත්‍රපටයටයි...

මෙහි රූගත කිරීම් මෙම මස අග ආරම්භ කිරීමට නියමිත 
අතරම ප්‍රධාන නිළිය ලෙස ෆාතිමා සානා රංගනයෙන් 
දායක වන බවට සදහන් වේ...
මැය මීට පෙර දංගල් සහ තග්ස් ඔෆ්ද හින්දුස්ථානී යන චිත්‍රපට
කිහිපයක රඟ දක්වා තිබෙනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts