විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය.....

January 7, 2019

මෙම වසරට අදාළ අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමිවූවා....

 

 

ඒ ජනාධිපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින පැවති 
කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදියි...

 

තවද මාර්තු 05 වන දින අයවැය ඉදිරිපත් කෙරෙන බවටද
වාර්තා වනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts