කළහකාරී ලෙස හැසීරීමේ චෝදනාව මත මන්ත්‍රීවරයෙක් අත්අඩංගුවට...

January 7, 2019

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට පසුගිය 
ඔක්තෝබර් 28 වනදා අනවසරයෙන් ඇතුල් වී කලහකාරී 
ලෙස හැසීරීමේ චෝදනාව මත කොළඹ නගර සභාවේ පොදුජන
එක්සත් පෙරමුණේ නාගරික මන්ත්‍රී කපුගිකියනගේ කුලතිස්ස
මහතා කොළඹ අපරාධ පොලිස් කොට්ඨාශය මගින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුවා...
 
තවද මොහුව අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමටද  නියමිතයි..

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter