සුනඛ ඝාතනයේ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට....

January 5, 2019

මීගමුව කොප්පරවත්ත හන්දිය ප්‍රදේශයේ නිවසක කූඩු කර සිටි 
සුනඛයෙක් පසුගියදා භූමිතෙල් දමා ගිනි තබා තිබුනා...

 

දරුණු පිළිස්සුම් තුවාල ලබා සිටි මෙම සුනඛයා පසුගිය 01 වනදා මිය ගිය අතර සුනඛයා ගිනි තබා මරා දැමීමේ චෝදනාව මත එක් අයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ...

 

චාර්ලි නම් මෙම සුනඛයා ලෙබ්රේඩර් වර්ගයට අයත් වනවා...

 

රේඩර් වර්ගයට අයත් වනවා...
 

Share on Facebook
Share on Twitter