ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීමේ මහෝත්සවය අද....

January 5, 2019

ත්‍රිපිටකය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීමේ 
මහෝත්සවය අද දින මාතලේ ඓතිහාසික අළුවිහාරයේදී
පැවැත්වේ...

 

ඒ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

 

 

නිර්මල බුදු දහම ඉදිරි පරපුරට නිවැරදි ලෙස ආරක්ෂා කොට
පවත්වා ගෙන යාමේ අරමුණින් මහසංඝරත්නයේ උපදෙස් සහ 
මඟ පෙන්වීම යටතේ ජනපති විසින් මෙම කටයුත්ත සිදු කිරීමට නියමිතයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018