කොළඹ කොටුව සිට මාලඹේ දක්වා දිවෙන නව දුම්රිය සේවාවක්....

January 5, 2019

කොළඹ නගරය හා ඒ ආශ්‍රිතව පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස යෝජනා කර ඇති කොළඹ කොටුව සිට මාලබේ දක්වා සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරිම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1850 ක ණය මුදලක් ලබාදීමට ජපාන රජය එකඟතාව පළකර තිබෙනවා....

 

මාලබේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ඉදිවෙන මෙම නව දුම්රිය සේවාවේ මුලික වැඩකටයුතු දැනට අවසන් කර තිබෙන අතර ඉඩම් පවරාගැනීමෙන් පසු එහි ඉදිකිරිම 2020 වසරේ ආරම්භවීමට නියමිතයි...

 

කිලෝමීටර 16 ක දිගින් හා නැවතුම් පොළ 16 කින් සමන්විත වන සේ ඉදි කෙරෙන මෙම දුම්රිය සේවාව මාලබේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා මිනිත්තු 30 කින් යාමට හැකි වනසේ ඉදිකිරීමට යෝජිතයි...

 

 

 

 

දුම්රිය නැවැත්වීමට යෝජිත ස්ථාන - 16
කොටුව
ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය
කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අසල
ජාතික රෝහල අසළ
බොරැල්ල
කොටා පාර
රාජගිරිය
වැලිකඩ
සෙත්සිරිපාය
බත්තරමුල්ල
පාලම් තුන
රොබට් ගුණවර්ධන මාවත
ලුම්බිණි පන්සල
තලාහේන
මාලබේ
මාලබේ තාක්ෂණ උද්‍යානය

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts