නව ආණ්ඩුකාරවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි....

January 4, 2019

පළාත් 05 ක් සඳහා පත් කෙරුණු නව ආණ්ඩුකාරවරු අද (04) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති  මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා....

 

01- බස්නාහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අසාද් සාලි මහතා ද

 

02- මධ්‍යම පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සතේන්ද්‍ර මෛතී‍්‍ර ගුණරත්න මහතා ද

 

03- උතුරු මැද පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස සරත් ඒකනායක මහතා ද

 

04-වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පේෂල ජයරත්න බණ්ඩාර මහතා ද

 

05- නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා ද

 

මෙලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා....

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload