කළුතර වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට අදාළ ප්‍රධාන සැකකරු අත්අඩංගුවට...

January 3, 2019

පසුගිය 1 වෙනිදා කළුතර ප්‍රදේශයේදී සිදු කෙරුණු වෙඩි තැබීමට
අදාළ ප්‍රධාන සැකකරු පොලිසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබුවා...

 

මෙහිදී ගිනි තැබීමට  යොදා ගත් ගිනි අවියද සොයා ගත් 
බවයි වාර්තා වන්නේ...

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018