නව නාවික හමුදාපතිවරයා පත් කෙරේ....

December 31, 2018

 

අද දින නව නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස කේ .කේ .ටී .පී .එච්
ද සිල්වා මහතා ජනාධිපති නිල නිවසේදී ජනාධිපතිවරයා
අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය භාර ගනු ලැබුවා...

 

ඒ අනුව රියර් අද්මිලාර් වරයා හෙට දින සිට තම ධූරයේ
කටයුතු ඇරඹීමට නියමිතයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts