ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ හමුවක්....

December 24, 2018

උතුරට මේ වන විට බලපා ඇති ගංවතුර තත්ත්වය හමුවේ
පීඩාවට පත් වූවන් පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද දින ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි...

 

විපතට පත් වූවන්ට හා ඔවුන්ගේ දේපළ වලට වූ අලාභහානි 
වෙනුවෙන් වන්දි මුදලක් ලබා දීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා 
කිරීමට නියමිත අතරම ගොවිතැන් කටයුතු සදහා සිදු වූ අලාභ
හානි පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙන බවයි වාර්තා වන්නේ...

 

 

කිලිනොච්චිය හා මුලතිව් ප්‍රදේශවල දිසාපතිවරුන් සහ 
ඊට අදාල සියලුම රජයේ නිළදාරීන් මීට සහභාගීවීමට 
නියමිතයි...
 

Share on Facebook
Share on Twitter