ඉන්දුනීසියාවට යළිත් සුනාමි අවදානමක්....

December 24, 2018

අනාක් ක්‍රැකටෝ ගිනිකන්ද යළිත් විදාරණය වීමත් සමඟ 
නැවතත් සුනාමි තත්ත්වයක් හටගනු ඇතැයි බියක් පහළ වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ...

 

ඒ හේතුවෙන් ඉන්දුනීසියාවේ වෙරළබඩ ජනතාව වෙරළින්
ඈත්ව ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු වන  බවට  එරට
ආපදා කළමනාකරණ නිළධාරීන් දැනුම් දී තිබෙනවා...

 

 

ඊයේ දින ඇති වූ සුනාමි රළ හමුවේ පුද්ගලයන් 222ක් මියගොස් ඇති අතරම 843 ක් තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා
වන්නේ...
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload