නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම්දීමේ සූදානමක්....

December 20, 2018

නව කැබිනට් මණ්ඩලය අද දින දිවුරුම් දීමට නියමිත බවයි වාර්තා
වන්නේ.....

 

 

මෙය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිත
අතර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ අගමැති රනිල් 
වික්‍රමසිංහ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි බවයි වාර්තා වන්නේ....
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018