සැකකරුවන් පස් දෙනෙක් පලා යති....

December 19, 2018

සිරමැදිරියක් තුල රදවා සිටි සැකකරුවන් 5 දෙනෙක් 
ඊයේ රාත්‍රියේ පළා ගොස් තිබෙනවා...

 

ඒ රඹුක්කන පොලිස් ස්ථානයේදියි....

 

මොවුන් හෙරෝයින් ලඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කුඩාගම 
ප්‍රදේශයේදි අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ....

 

මොවුන් හෙරෝයින් ලඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කුඩාගම 
ප්‍රදේශයේදි අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018