පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්වෙයි...

December 18, 2018

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 
අද දහවල් 1 ට පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය ඇරඹීමට නියමිතයි...

 

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය පටන් ගැනීමට 
පෙර විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්ද පැවැත්වෙන 
අතර එය දහවල් 12 ට පැවැත්වීමට නියමිත බවට පාර්ලිමේන්තු 
මහලේකම් නීල් ඉද්දවෙල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා..

 

තවද පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ
මහජන ගැලරිය ,ආරාධිත ගැලරිය සහ විශේෂ ආරාධිත
ගැලරිය විවෘත කිරිම පිළිබද තීරණය කිරීමටද නියමිතයි...

 

 

පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සදහා සහභාගි 
නොවූ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීන් කණ්ඩායමද
අද දින පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සදහා
සහභාගී වන බවයි වාර්තා වන්නේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018