අද පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන පැනවෙන්නේ මෙහෙමයි....

December 18, 2018

අගමැති ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව පළමු වරට පාර්ලිමේන්තුව අද දින රැස්වීමට නියමිතයි....

 

ඒ අනුව අද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ආසන එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්
විපක්ෂයේ ආසන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ,දෙමළ
ජාතික සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යන පක්ෂ
සදහා වෙන් කිරීමට නියමිතයි...

 

පාර්ලිමේන්තු ආසන පැනවීමේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ විපක්ෂනායකවරයාට වෙනම ආසන පැනවෙන අතර
කතානායකවරයාට දකුණු පසින් ආණ්ඩු පක්ෂයෙත් වම් පසින් විපක්ෂයෙත් ආසන පැනවීමට නියමිතයි....

 

 

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හිමි අසුන මෙවර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට
වෙන් කෙරෙන අතර ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ අසුන්
පැනවීම ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය පිළිවෙලින් සිදු කිරීමට නියමිත බවයි 
වාර්තා වන්නේ...ඒ මෙතෙක් කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දී
නොමැති බැවිනි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts