මහින්ද අස්වීමේ ලිපියට අත්සන් තබයි....

December 15, 2018

මීට සුළු මොහොතකට පෙර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා තම  අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියට අත්සන් තැබූ බවයි වාර්තා වන්නේ.. 

 

ඒ ආගමික කටයුතු වල නිරත වීමෙන් අනතුරුවයි...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතා