කාලගුණයෙන් ඉඟියක්...

December 15, 2018

නිරිත දිග බෙංගාලබොක්ක මුහුද ප්‍රදේශයේ පවතින ගැඹුරු පීඩන අවපාතය පැය 12ක් තුළ සුළි කුණාටුවක්
දක්වා වර්ධනය වෙමින් උතුරු දෙසට බරව වයඹ දෙසට  ගමන් කරනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව
පවසනවා....

 

මේ හේතුවෙන් හෙට දින තෙක් පොතුවිල් සිට මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා වෙරළ ඔබ්බෙන් පවතින ගැඹුරු  ප්‍රදේශවල ධීවර  සහ නාවික කටයුතු  වල නොයෙදෙන බවටත් යම් අයුරකින් මුහුදු ප්‍රදේශවල රැදීසිටින ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව ආරක්ෂිත මුහුදු හෝ ගොඩබිම් ප්‍රදේශ වෙත ගමන් කරන ලෙසටත් කාලගුණ විද්‍යාදෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා...

 

 


 

Share on Facebook
Share on Twitter