කාළගුණ අනාවැකි

May 31, 2018

 

පවතින කාළගුණ තත්ත්වයේ සුළු වෙනසක් ජූනි මස 1 දින සිට බලාපොරොත්තු විය හැක. එම නිසා හෙට සිට දිවයින තුළ වැසි තත්ත්වයේ තරමක වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කළ හැක. දිවයින හරහා සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තරමක් තද සුළං තත්ත්වයක් අද දිනය තුළදීත් බලාපොරොත්තු විය හැක.

 

බස්නාහිර, මාතලේ, බදුල්ල, නුවර එළිය, රත්නපුර, කෑගල්ල, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල විටින් විට හමන සුළග පැයට කි.මී 50-60 දක්වා තද සුළං බස්නහිර, වයඹ සහ උතුරුමැද පළාත්වල විටින් විට හමන සුළග පැයට කි.මී 50 දක්වා තරමක තද සුළගක් හැමිය කැකි බවටයි  කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව කරුණු අනාවරණය කර සිටින්නේ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018